O projekcie

KLEMENT REAL ESTATE MARIUSZ KLEMENTOWSKI realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu rekomendacji strategii wzorniczej.” w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Cele projektu:
Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek.

Planowane efekty:
1) Wzrost konkurencyjności i przychodów dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem i wprowadzeniu nowych produktów.
2) Dostosowanie wzornictwa do aktualnych potrzeb i trendów rynkowych.
3) Lepsza znajomość trendów, potrzeb i oczekiwań.
4) Uspójnienie działań i sposobu komunikacji pod kątem wzorniczym.
5) Rozwój eksportu i dotarcie do nowych grup odbiorców.
6) Osiągniecie określonych rezultatów finansowych.